تمامی مطالب برای برچسب :555

FREE

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)   پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr و سنسور رطوبت hs1101 . در این پروژه فرکانس تولید شده در سنسور رطوبت با استفاده از فرمول به درصد تبدیل می شود . در این پروژه فرکانس بر حسب hz و رطوبت بر حسب درصد بیان […]

FREE

پروژه جوجه کشی با pic

پروژه جوجه کشی با pic   یک پروژه کامل و جالب که نیازی به توضیح نیست ، رطوبت سنج و دماسنج و تاریخ شمسی و ساعت و … مناسب برای استفاده در سیستم جوجه کشی ، با کمی تغییر در برنامه میتوان به آن رله و … هم اضافه کرد اگر کسی نیاز داشت در […]