جدیدترین آموزش ماژول های وزن و فشار

جدیدترین پرامتیاز ترین پربازدیدترین پربحث‌‌ترین

فعلا در این دسته مطلبی وجود ندارد

آموزش ماژول های وزن و فشار

آموزش ماژول های وزن و فشار جهت اندازه گیری جرم اجسام و فشار وارده در راستای محورهای مختصات می‌باشد. آموزش ماژول های وزن و فشار مرتبط با مسائل آزمایشگاهی و بخش صنعتی و خانگی است. هرچند این دو یکا وزن و نیرو بسیار به همدیگر نزدیک هستند اما دو مقوله جدا و مستقل تلقی می‌شوند.

وزن چیست؟

جدول ویژگی های مهم آموزش ماژول های وزن و فشار
💡 تعداد 0 عدد
🏷️️ دسته آموزش ماژول های وزن و فشار
🌎 زبان فارسی
🆕 بروزرسانی آذر ماه 1401

واژه‌ی وزن در تعاریف علوم مهندسی به نیرویی گفته می‌شود که گرانش به واحد جرم وارد می‌کند. البته در تازه ترین کشفیات در رابطه با تعریف گرانش این تعریف این گونه باید بیان گردد. وزن به نیرویی گفته می‌شود که فشار فظا بر واحد جرم وارد می‌کند. با تعریف قدیمی واحد وزن می‌توان این گونه برداشت کرد که یک واحد برداری است. وزن برخلاف جرم مقدار ثابتی ندارد مقدار محاسبه شده آن به نیروی گرانشی بستگی دارد که بر جرم جسم وارد می‌شود. به عنوان مثال شخصی با وزن 60 کیلو گرم و در کره ماه و کره مریخ وزنی بسیار کمتر خواهد داشت. زیرا نیروی گرانشی وارد شده به جسم بسیار کمتر است. وزن را با معادله W=m.g محاسبه می‌کنند که در آن m جرم جسم و g معادل 9.8 گرانش زمین می‌باشد.

ماژول لودسل

برای محاسبه وزن از سنسور لودسل استفاده می‌نماییم. این سنسور براساس اصل مقاومت کششی موجود در فلزات قادر به اندازه گیری وزن می‌باشد. هرچند از این سنسور تنها برای محاسبه وزن استفاده نمی‌شود و کاربردهای دیگری نیز دارد.

 • نیروی فنر جمع شده
 • لنگر وارده به تیر
 • محاسبه نقطه شکست جامدات
 • تنش شکس
 • تنش کشش نهایی
 • تنش افقی
 • تنش عمودی
 • تنش مماسی
 • تنش برشی
 • تنش هیدرولیکی
 • تنش فشاری

نیروی فنر جمع شده

هر جسم مایع جامد یا گاز که در اثر بار گذاری دچار ارتجاع یا کشش شود را فنر گویند. بیشتر ما فنر را جسمی فلزی جمع شده به شکل دورانی می‌شناسیم. اما فنرهای هوایی پنوماتیک و فنر هیدرولیکی نیز وجود دارند. فنرها  اگر بار گذاری شوند دچار تغییر حالت می‌گردند. و نیرویی در آن‌ها جمع می‌شود که برابر F=k.x است. که در آن x مقدار جابه جایی و k ضریب سختی فنر است. f نیروی جمع شده در فنر خواهد بود. یکی از راه هایی که به صورت زنده می‌توان F را محاسبه نمود. قرار دادن یک سنسور لودسل در جلوی فنر جمع شده است به این ترتیب فنر نیروی خود را به لودسل وارد می‌کند و این نیروی وارده مستقیما محاسبه می‌گردد.

لنگر وارده به تیر

اگر به تیری که به صورت افقی به یک تیر عمودی وصل باشد در بیرونی ترین قسمت تیر نیرو یا فشاری به تیر وارد شود اصطلاحا به آن نیروی لنگر گفته می‌شود. حال برای محاسبه نیروی وارده به انتهای تیر به صورت زنده در زمان واقعی میتوان با قرار دادن سنسور لودسل در انتهای تیر محل اتصال آن ها این مقدار را محاسبه نمود.

تنش کشش نهایی

همیشه اجسام برای آزمایش مقاومت تحت فشار قرار نمی‌گیرند. گاهی برای تست میزان مقاومت آن‌ها را تحت کشش قرار می‌دهند. تنش کشش نهایی به این معنی است که جسم مورد آزمایش در چه حدی از اعمال کشش از هم گسیخته می‌شود. در اینجا هم از سنسور لودسل با شکلی متفاوت استفاده می‌شود.

loadcell

سوالات متداول

وزن چیست؟

واژه‌ی وزن در تعاریف علوم مهندسی به نیرویی گفته می‌شود که گرانش به واحد جرم وارد می‌کند. البته در تازه ترین کشفیات در رابطه با تعریف گرانش این تعریف این گونه باید بیان گردد. وزن به نیرویی گفته می‌شود که فشار فظا بر واحد جرم وارد می‌کند. با تعریف قدیمی واحد وزن می‌توان این گونه برداشت کرد که یک واحد برداری است. وزن برخلاف جرم مقدار ثابتی ندارد مقدار محاسبه شده آن

ماژول لودسل

برای محاسبه وزن از سنسور لودسل استفاده می‌نماییم. این سنسور براساس اصل مقاومت کششی موجود در فلزات قادر به اندازه گیری وزن می‌باشد. هرچند از این سنسور تنها برای محاسبه وزن استفاده نمی‌شود و کاربردهای دیگری نیز دارد.

×

محصول آموزشی با موفقیت به سبد خرید اضافه شد .