b4a موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : b4a

COURSE
پیش نیاز اندروید برای آموزش اینترنت اشیاء

پیش نیاز اندروید برای آموزش اینترنت اشیاء (جلسه هشتم)

در جلسه هشتم از آموزش اینترنت اشیاء به کامل کردن پیش نیاز های برنامه نویسی اندروید با استفاده از کامپایلر b4a می پردازیم ، در این جلسه از آموزش نکات باقی مانده در رابطه با EditText بیان می شوند و سپس [...]

مطالب سایت