کنترل کوادکوپتر با استفاده از فلایت کنترل KK موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : کنترل کوادکوپتر با استفاده از فلایت کنترل KK

COURSE
ساخت کوادکوپتر با فلایت کنترل KK v5.5 (جلسه 16 کواد)

ساخت کوادکوپتر با فلایت کنترل KK v5.5 (جلسه 16 کواد)

فلایت کنترل kk یکی از نمونه های اولیه کنترلر ربات های پرنده است که با استفاده از حداقل قطعات و هزینه پایین تولید می شود ، با وجود اینکه این که فلایت کنترل kk از قدیمی ترین و جزو اولین نمونه های سیستم [...]

موضوعات سایت