کنترل محیط پیرامون خود را با استفاده از کامپیوتر ، گوشی ، تبلت موضوع - سرزمین الکترونیک

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
برچسب : کنترل محیط پیرامون خود را با استفاده از کامپیوتر ، گوشی ، تبلت
FREE

مقدمه و معرفی دوره اینترنت اشیا IOT (جلسه اول)

با نام و یاد خدا ، اولین جلسه از دوره آموزشی اینترنت اشیا IOT را آغاز می کنیم ، همان طور که می دانید در دوره اینترنت اشیا قصد داریم تا محیط پیرامون خود را با استفاده از کامپیوتر ، گوشی ، تبلت و ... کن[...]

مطالب سایت