کنترل فتوسل با میکرو موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : کنترل فتوسل با میکرو

FREE

فعال سازی فتوسل با AVR

در این پروژه با نحوه فعال سازی فتوسل توسط AVR و نمایش ولتاژ اعمال شده به ADC توسط LCD خواهیم شد. برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید . (بیشتر…)[...]

موضوعات سایت