کالیبره کردن رادیو کنترل با فلایت کنترل APM موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : کالیبره کردن رادیو کنترل با فلایت کنترل APM

COURSE
آموزش کامل راه اندازی فلایت کنترل APM 2.X (جلسه 18،19،20 کواد)

آموزش کامل راه اندازی فلایت کنترل APM 2.X (جلسه 18،19،20 کواد)

در این آموزش بصورت کامل فلایت کنترل APM 2.X راه اندازی می شود و با دنبال کردن این آموزش به راحتی می توانید انواع اردوپایلوت خانواده APM مانند APM 2.8 ، APM 2.7 ، APM 2.6 ، APM 2.5 را راه اندازی کنید و[...]

موضوعات سایت