کاليبره کردن ماژول L3G4200 جهت بهبود عملکرد ربات موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : کاليبره کردن ماژول L3G4200 جهت بهبود عملکرد ربات

COURSE
آموزش ساخت فلایت کنترل WLE (جلسه 21 کواد)

آموزش ساخت فلایت کنترل WLE (جلسه 21 کواد)

در این بخش ساخت فلایت کنترل کوادکوپتر را آموزش می دهیم ، فلایت کنترل اصلی ترین بخش یک ربات پرنده است که وظیفه کنترل و هدایت ربات پرنده را به عهده دارد ، ساختن فلایت کنترل کار ساده ای نیست و طراحی فلای[...]

موضوعات سایت