کار با کتابخانه ها در B4A موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : کار با کتابخانه ها در B4A

COURSE
پیش نیاز اندروید برای آموزش اینترنت اشیاء (جلسه پنجم)

پیش نیاز اندروید برای آموزش اینترنت اشیاء (جلسه پنجم)

در جلسه پنجم از آموزش اینترنت اشیاء در رابطه با دستورات شرطی در b4a ، دستورات حلقه در  b4a و نحوه کار با کتابخانه ها در بیسیک فور اندروید بحث می شود ، همان طور که می دانید دستورات شرطی و حلقه ها در بر[...]

موضوعات سایت