چاپ سولدر موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : چاپ سولدر

COURSE
جلسه 10 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Placement)

جلسه 10 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Placement)

در جلسه ی قبلی کارگاه روش طراحی سند شماتیک برد موردنظر خود را آموزش دادیم و آن را طراحی کردیم. در این جلسه طراحی برد مدار چاپی را با انتقال طرح خود از سند شماتیک به سند PCB شروع خواهیم کرد. قبل از انت[...]

موضوعات سایت