پروژه دماسنج با lm35 و avr موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : پروژه دماسنج با lm35 و avr

DOWNLOAD

پروژه دماسنج با قابلیت روشن کردن رله

این دماسنج با استفاده از میکروکنترولر atmega 8 و سنسور دمای lm35 طراحی شده است . در این دماسنج از یک رله استفاده شده است که در دمایی که شما تعیین می کنید قطع و وصل می شود . دو عدد کلید در مدار وجود دا[...]

مطالب سایت