پروژه ارتباط ماژول hc-05 با گوشی موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : پروژه ارتباط ماژول hc-05 با گوشی

DOWNLOAD
رادیو کنترل ربات با گوشی اندروید

پروژه رادیو کنترل ربات با گوشی اندروید

توسط برنامه wle remote که روی گوشی اندروید نصب می شود گوشی اندروید شما به یک رادیو کنترل تبدیل می شود که با ماژول های بلوتوث ( مانند ماژول بلوتوث HC-05 ) ارتباط برقرار می کند و توسط آن می توانید انواع[...]

مطالب سایت