مقاله موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : مقاله

FREE

ساختن شارِژر باطری با USB

  با استفاده از این مدار میتوانید باطری های لیتمی را شارژ کنید که خود مدار برای تغذیه میتواند از USB کامپیوتر و یا لبتاب استفاده کند . ولتاژ خروحی میتواند 4.1 تا 4.2 با جریان 100 تا 500 میل[...]

مطالب سایت