مدار گیرنده رادیوکنترل ربات پرنده موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : مدار گیرنده رادیوکنترل ربات پرنده

COURSE
آموزش تصویر برداری هوایی با کوادروتو (جلسه 15 کواد)

آموزش تصویر برداری هوایی با کوادروتو (جلسه 15 کواد)

یکی از مهم ترین و مورد توجه ترین قسمت کاربردی ربات پرنده (کوادروتو) سیستم تصویر برداری هوایی آن است ، از این سیستم می توان برای کاربرد های گوناگون از جمله فیلم برداری و عکس برداری از مناطق خطرناک و یا[...]

موضوعات سایت