مدار هشدار دهنده نشت گاز شهری موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : مدار هشدار دهنده نشت گاز شهری

DOWNLOAD
مدار هشدار دهنده نشت گاز هوشمند

مدار هشدار دهنده نشت گاز هوشمند

با یکی دیگر از پروژه های هوشمندسازی منزل و ساختمان در خدمت شما هستیم. در این پروژه یک مدار هشدار دهنده ی نشت گاز هوشمند که دارای سه حالت تشخیص متفاوت است طراحی نموده ایم. بوسیله ی این مدار میتوان از ن[...]

مطالب سایت