محاسبات ریاضی با میکرو میکرو موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : محاسبات ریاضی با میکرو میکرو

FREE

پروژه ماشین حساب مهندسی

  پروژه ماشین حساب مهندسی بسیار دقیق که با avr ساخته شده و زبان ان c است برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید . (بیشتر…)[...]

موضوعات سایت