قفل الکترونیکی توسط اثر انگشت موضوع - سرزمین الکترونیک
فروشگاه گزارش قوانین تماس پنجشنبه ۶ اردیبهشت

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
برچسب : قفل الکترونیکی توسط اثر انگشت
DOWNLOAD

سیستم کنترل تردد پیشرفته توسط اثر انگشت و sms

امنیت یکی از نگرانیهای بزرگ زندگی روزمره ی ما می باشد و قفلهای الکترونیکی به بخش مهمی از این سیستهای امنیتی تبدیل شده اند. یک کلید مکانیکی به طور معمول برای باز کردن درب های سنتی استفاده می شود اما ام[...]

مطالب سایت