ساخت فیلتر با سلف موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : ساخت فیلتر با سلف

FREE
سلف و کاربرد های سلف

کاربرد سلف و نحوه عملکرد آن

چند وقت پیش یک مدار با سون سگمنت طراحی کردم ولی به درستی کار نمی کرد و سگمنت ها به درستی عمل نمی کردند ، هرچند همه موارد ضروری را رعایت کرده بودم باز هم مدار به درستی عمل نمی کرد ، آخر سر یک فیلتر با [...]

مطالب سایت