ساخت برد مدار چاپی موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : ساخت برد مدار چاپی

COURSE
جلسه 7 کارگاه طراحی و ساخت PCB-ساخت کتابخانه

جلسه 7 کارگاه طراحی و ساخت PCB-ساخت کتابخانه

در جلسه ی قبلی توضیحاتی را در خصوص کتابخانه ها ارائه دادیم و با مدلهای مختلفی که یک قطعه یا المان میتواند داشته باشد و همچنین حوزه ی کاری مدلها آشنا شدیم. این جلسه یعنی جلسه 7 کارگاه طراحی و ساخت PCB [...]

COURSE
جلسه 6 کارگاه طراحی و ساخت PCB-کتابخانه ها

جلسه 6 کارگاه طراحی و ساخت PCB-کتابخانه ها

در جلسه ی قبلی، در خصوص نرم افزار آلتیوم و روش کار با آن، کلیاتی را بیان کردیم. این جلسه یعنی جلسه 6 کارگاه طراحی و ساخت PCB را به موضوع مهم کتابخانه ها اختصاص خواهیم داد. برای ساخت یک طرح، ابتدا باید[...]

COURSE
جلسه 5 کارگاه طراحی و ساخت PCB-شروع کار با آلتیوم

جلسه 5 کارگاه طراحی و ساخت PCB-شروع کار با آلتیوم

در جلسات قبلی کارگاه، مقدمات موردنیاز بیان شد و طراحی مداری برد موردنظر خود را نیز انجام دادیم. از این جلسه یعنی جلسه 5 کارگاه طراحی و ساخت PCB، کار خود را بصورت رسمی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر شروع [...]

COURSE
جلسه 4 کارگاه طراحی و ساخت PCB-طراحی برد

جلسه 4 کارگاه طراحی و ساخت PCB-طراحی برد

در جلسه 4 کارگاه طراحی و ساخت PCB، استارت پروژه ی اول کارگاه را میزنیم و در خصوص پروژه ی اول خود یعنی طراحی برد آردوینوی اختصاصی، به طور مفصل بحث خواهیم کرد. چرا آموزش آلتیوم دیزاینر را با طراحی برد م[...]

COURSE
جلسه 3 کارگاه طراحی و ساخت PCB-معرفی و نصب

جلسه 3 کارگاه طراحی و ساخت PCB-معرفی و نصب

بردهای مدار چاپی(Printed Board Circuit) یا PCBها، یک بخش جدایی ناپذیر از محصولات کوچک و بزرگ الکترونیکی هستند. اندازه ی گجت های الکترونیکی به شدت به طراحی PCB آنها بستگی دارد. نرم افزارهای زیادی جهت ط[...]

COURSE
جلسه 2 کارگاه طراحی و ساخت PCB-پیش نیاز 2

جلسه 2 کارگاه طراحی و ساخت PCB-پیش نیاز 2

در جلسه 2 کارگاه طراحی و ساخت PCB، برخی دیگر از پیش نیازهای موردنیاز آموزش داده می شوند. در این جلسه ابتدا بصورت مختصر در خصوص ICها بحث میکنیم و انواع دسته بندی پکیجها را بیان میکنیم و سپس پکیجهای پرک[...]

مطالب سایت