راه اندازی سنسور DS18B20 با بسکام موضوع > سرزمین الکترونیک

برچسب : راه اندازی سنسور DS18B20 با بسکام

FREE
پروژه دماسنج با قابلیت روشن کردن رله

راه اندازی سنسور دمای DS18B20 (بسکام)

یکی از نیازهای محیطهای صنعتی، کشاورزی، گلخانه ها و منازل تعیین دمای محیط به صورت دقیق و کنترل ابزارهای سرمایشی و گرمایشی می باشد. برای تعیین دما به صورت دقیق به یک سنسور دما نیاز داریم که تا حد امکان [...]

مطالب سایت