راه اندازی سروو موتور با بسکام موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : راه اندازی سروو موتور با بسکام

DOWNLOAD
آموزش راه اندازی سروو موتور

آموزش کامل راه اندازی سروو موتور

سروو موتور (Servo motor) یا موتور کنترل نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود . این موتور ها قدرت زیادی دارند و میتوانند وزن زیادی را تحمل کنند . زاویه[...]

مطالب سایت