دانلود sinaProg جدید ترین ورژن موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : دانلود sinaProg جدید ترین ورژن

FREE
دانلود sinaProg 2.1.7 (نرم افزار پروگرام کردن AVR)

دانلود sinaProg 2.1.7 (نرم افزار پروگرام کردن AVR)

بعداز نوشتن برنامه ، باید برنامه نوشته شده را کامپایلر کنیم و فایل تولید شده را داخل میکرو مدنظر پروگرام کنیم ، کامپایلر های معروف برنامه نویسی مانند BASCOM AVR ، CODEVISION AVR ، WINAVR و ... از پروگ[...]

موضوعات سایت