دانلود مقاله ساختن شارژر موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : دانلود مقاله ساختن شارژر

FREE

ساختن شارِژر باطری با USB

  با استفاده از این مدار میتوانید باطری های لیتمی را شارژ کنید که خود مدار برای تغذیه میتواند از USB کامپیوتر و یا لبتاب استفاده کند . ولتاژ خروحی میتواند 4.1 تا 4.2 با جریان 100 تا 500 میل[...]

مطالب سایت