دانلود اخرین ورِژن بسکام موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : دانلود اخرین ورِژن بسکام

FREE

دانلود Bascom AVR v2.0.7.5

. از زبان های برنامه نویسی بیسیک (BASIC) و سی (C) برای برنامه نویسی میکرو کنترلرها استفاده می شود که هر کدام از این زبان ها نیز کامپایلر مخصوص به خود را دارا می باشند. نرم افزار BascomAVR یکی از قو[...]

موضوعات سایت