جلسه 5 آموزش کامل اردوینو موضوع - سرزمین الکترونیک
فروشگاه گزارش قوانین تماس شنبه 30 شهریور

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
برچسب : جلسه 5 آموزش کامل اردوینو
COURSE

آموزش دستورات حلقه، پرش و زیر برنامه در آردوینو (جلسه 5 آردوینو )

جلسه پنجم از آموزش آردوینو را شروع می کنیم ، این جلسه هم مانند جلسات گذشته دستورات با مثال های عملی و ملموس توضیح داده خواهند شد تا جای ابتهانی باقی نماند ، بحث این جلسه در مورد انواع حلقه های آردوینو[...]

مطالب سایت