جلسه 12 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Routing) موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : جلسه 12 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Routing)

COURSE
جلسه 12 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Routing)

جلسه 12 کارگاه PCB-طراحی برد مدار چاپی(Routing)

در جلسه ی 11 کارگاه طراحی و ساخت PCB، به معرفی و آموزش کار با قوانین طراحی یا Design Rules و تعریف قوانین جدید پرداختیم. در این جلسه سیمکشی یا Routing برد را انجام خواهیم داد. در ابتدا عملیات یا فرآین[...]

موضوعات سایت