توضیح برنامه ریموت کنترل موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : توضیح برنامه ریموت کنترل

FREE

پروژه ریموت کنترل 12 کاناله

  پروژه ریموت کنترل 12 کاناله که به واسطه اشعه مادون قرمز کار می کند بردی بیش از 11 متر دارد که میتوانید با راه کارهای ساده برد آن را بیشتر نیز کنید . درشکل بالا شماتیک فرستنده ریموت کنترل ر[...]

موضوعات سایت