تقسیم مراحل طراحی و ساخت ربات به بخشهای مجزا جهت درک بهتر عملکرد هر بخش موضوع - سرزمین الکترونیک
فروشگاه گزارش قوانین تماس جمعه 6 اردیبهشت

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
برچسب : تقسیم مراحل طراحی و ساخت ربات به بخشهای مجزا جهت درک بهتر عملکرد هر بخش
FREE

ساخت ربات تعادلی دو چرخ

ربات تعادلی دو چرخ رباتی است که میتواند به صورت عمودی روی دو چرخ خود متعادل بماند و سقوط نکند. برد کنترل این ربات علاوه بر اینکه باعث حفظ تعادل ربات می شود، کنترل ربات از راه دور توسط موبایل را نیز مم[...]

مطالب سایت