تبدیل اعداد هدهی و دودویی به هم دیگر موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : تبدیل اعداد هدهی و دودویی به هم دیگر

COURSE
کار با بیت و سیستم اعداد در آردوینو (جلسه 6 اردوینو)

کار با بیت و سیستم اعداد در آردوینو (جلسه 6 اردوینو)

در این قسمت از آموزش آردوینو بخشی از مطالب پایه ای و اساسی برنامه نویسی توضیح داده می شود ، در ابتدا به واحد بیت ها پرداخته می شود و سیستم های اعداد دهدهی و دودویی که در برنامه نویسی بسیار پر کاربرد ه[...]

موضوعات سایت