برنامه نویسی پروژه RFID با بسکام موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : برنامه نویسی پروژه RFID با بسکام

DOWNLOAD
پروژه کارت خوان RFID با AVR

پروژه کارت خوان RFID حرفه ای

پروژه کارت خوان RFID یک کارت خوان تگ های 125 کیلو هرتز RFID می باشد که کد 10 رقمی نوشته شده روی تگ ها را روی نمایشگر نشان می دهد ، با استفاده از این پروژه می توان کد همه نوع تگ های 125 کیلو هرتز را خو[...]

مطالب سایت