الکترونیک مقدماتی موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : الکترونیک مقدماتی

FREE

دانلود سلایدشو آموزشی الکترونیک

یک پاورپوینت که بصورت بسیار بسیار ساده و ابتدایی الکترونیک رو به شیوه ای زیبا توضیح میده . این آموزش برای کسانی مناسب است که چیزی از الکترونیک نمی دانند و میخواهند الکترونیک رو شروع کنند کلیه مطال[...]

مطالب سایت