اشنایی با ارتباط سریال و دستورات آن در بسکام موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : اشنایی با ارتباط سریال و دستورات آن در بسکام

DOWNLOAD
کنترل ربات با گوشی اندروید

کنترل ربات با گوشی اندروید و بلوتوث

در پروژه کنترل ربات با گوشی اندروید با استفاده از یک گوشی اندروید با AVR ارتباط برقرار می کنیم و با استفاده از آن یک ربات را کنترل می کنیم . ارتباط بین AVR و اندروید از طریق بلوتوث صورت می پذیرد و از [...]

مطالب سایت