اسیلوسکوپ موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : اسیلوسکوپ

FREE

پروژه اسیلوسکوپ با avr

  پروژه اسیلوسکوپ با avr و lcd ، در فایل ضمیمه شده فایل های شماتیک و عکس و pcb و سورس برنامه به زبان سی وجود داره . امیدوارم ازش استفاده کنید برای دانلود شماتیک و همچ[...]

مطالب سایت