سرزمین الکترونیک

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
FREE

پروژه ساعت و تقویم با avr

1391/07/20 کامران محمودزاده

 

پروژه جالب ساعت و تقویم شمسی با avr

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .


FREE

راه اندازی استپ موتور

1391/07/20 کامران محمودزاده

 

پروژه راه اندازی استپ موتور با avr

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .

FREE

شمارش تعداد دور موتور

1391/07/20 کامران محمودزاده

 

پروژه جالب دورسنج (rpm) موتور های dc

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .

FREE

rpm سنج موتور dc

1391/07/20 کامران محمودزاده

 

پروژه سنجش تعداد دور موتور در هر دقیقه

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .

FREE

pwm فن همراه rpm سنج

1391/07/20 کامران محمودزاده

 

پروژه کنترل دور موتور با pwm و سنجش rpm موتور

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .

FREE

کنترل دور موتور با PWM

1391/07/19 کامران محمودزاده

 

پروژه کنترل دور موتور با pwm

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .

مطالب سایت