دوره های مجازی - سرزمین الکترونیک
دوره های آموزشی مجازی
دوره آموزشی ساخت کوادروتور حرفه ای

دوره آموزشی ساخت کوادروتور حرفه ای

آموزش کامل آردوینو بصورت عملی

آموزش کامل آردوینو بصورت عملی

پکیج آموزش برنامه نویسی STM32 توسط آردوینو

پکیج آموزش برنامه نویسی STM32 توسط آردوینو

دوره آموزشی اینترنت اشیا IOT

دوره آموزشی اینترنت اشیا IOT

کارگاه مجازی طراحی و ساخت PCB

کارگاه مجازی طراحی و ساخت PCB