جلسه 8 کارگاه طراحی و ساخت PCB-ساخت قطعات برد آردوینوی اختصاصی توسط آلتیوم دیزاینر
فروشگاه گزارش قوانین تماس پنجشنبه 3 بهمن

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
COURSE
جلسه 8 کارگاه طراحی و ساخت PCB-ساخت قطعات برد

در جلسه ی قبلی کارگاه مجازی طراحی و ساخت برد مدار چاپی، روش ساخت کتابخانه ی مجتمع یا Integrated Library آموزش داده شد و برای یک المان نمونه سمبل شماتیک و مدل فوت پرینت را با استخراج اطلاعات دیتاشیت ترسیم کردیم. در این جلسه به طراحی و ساخت یک کتابخانه ی مجتمع برای برد آردوینوی اختصاصی خود می پردازیم. این کتابخانه شامل همه ی قطعات و المانهای موردنیاز جهت طراحی برد می باشد. برای ساخت کتابخانه ی هر المانی شامل سمبل شماتیک و مدل فوت پرینت، به یک سری اطلاعات پایه ای نیاز می باشد که این اطلاعات را به صورت کامل معرفی میکنیم. سپس این اطلاعات را استخراج و با استفاده از آنها قطعات برد خود را می سازیم. برای ترسیم سمبل شماتیک و مدل فوت پرینت المانها، از روشهای مختلفی استفاده خواهیم کرد تا فرآیند ترسیم و طراحی سریعتر شود.

در جلسه ی 4 کارگاه، برد آردوینوی خود را روی کاغذ ترسیم و آن را به صورت کامل تحلیل کرده بودیم. در این جلسه یک ویژگی دیگر یعنی استفاده از باتری پشتیبان یا Back-up را به برد خود اضافه میکنیم. به این صورت که مدار هم بتواند با آداپتور کار کند و در صورتیکه آداپتور به برد متصل نشده بود، مدار از باتری تغذیه کند.

مطالب جلسه 8 کارگاه

  • طراحی و ساخت کتابخانه قطعات برد آردوینوی اختصاصی
  • آموزش ویژگی جدید آلتیوم 17 جهت ترسیم سمبل شماتیک
  • اضافه کردن قابلیت استفاده از باتری پشتیبان به برد
  • آموزش طراحی سمبلهای شماتیک و مدلهای فوت پرینت به روشهای مختلف

توجه : مدت زمان فیلم آموزشی این جلسه 2 ساعت و 11 دقیقه می باشد.

در این جلسه آموزش طراحی و ساخت برخی از قطعات برد که نسبت به دیگر قطعات دارای پیچیدگیهای بیشتری بودند را با استفاده از روشهای مختلفی ارائه داده ایم و طراحی چند المان را بعنوان تمرین برای شما قرار داده ایم و تکمیل کتابخانه را به شما محول کرده ایم. در جلسه ی بعدی از همین کتابخانه برای رسم سند شماتیک برد خود استفاده خواهیم کرد.

این مطلب مربوط به کارگاه مجازی طراحی و ساخت PCB می باشد

برای دسترسی به تمام مطالب باید در دوره ثبت نام کنید.

مطالب مرتبط:

ایمیل : abdollahzadeh.amanj@gmail.com

برای این مطلب 7 دیدگاه ثبت شده است .

تنها کاربرانی که در این دوره ثبت نام کرده اند می توانند دیدگاه ارسال کنند و دیدگاه ها را ببینند.

پرسش و پاسخ قبل از خرید

مطالب سایت