تمامی مطالب برای برچسب :atmega 32

FREE

پروژه دماسنج با avr (سه)

پروژه دماسنج با avr (سه) پروژه دماسنج با سنسور lm35 و avr که دماهای منفی را نیز نشان می هد برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .