تمامی مطالب برای برچسب :گیرنده و فرستنده رایی 8 کاناله

FREE

گیرنده و فرستنده ربات جنگجو

گیرنده و فرستنده ربات جنگجو   گیرنده و فرستنده 8 کاناله رادیویی برای ربات های جنگجو که از ماژول رادیویی استفاده شده است . بسیار مناسب برای افرادی می خواهند ربات جنگجو بسازند صد در صد عملی و قابل ساخته و در پوشه ای که ضمیمه شده فایل کامل به زبان بیسیک و شبیه ساز […]

FREE

گیرنده و فرستنده ربات جنگجو

گیرنده و فرستنده ربات جنگجو   گیرنده و فرستنده 8 کاناله رادیویی برای ربات های جنگجو که از ماژول رادیویی استفاده شده است . بسیار مناسب برای افرادی می خواهند ربات جنگجو بسازند صد در صد عملی و قابل ساخته و در پوشه ای که ضمیمه شده فایل کامل به زبان بیسیک و شبیه ساز […]