تمامی مطالب برای برچسب :کنترل روشنایی

FREE

فعال سازی فتوسل با AVR

فعال سازی فتوسل با AVR در این پروژه با نحوه فعال سازی فتوسل توسط AVR و نمایش ولتاژ اعمال شده به ADC توسط LCD خواهیم شد. برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .