تمامی مطالب برای برچسب :کنترل دمای محیط با avr

FREE

پروژه دماسنج با قابلیت روشن کردن رله

پروژه دماسنج با قابلیت روشن کردن رله این دماسنج با استفاده از میکروکنترولر atmega 8 و سنسور دمای lm35 طراحی شده است . در این دماسنج از یک رله استفاده شده است که در دمایی که شما تعیین می کنید قطع و وصل می شود . دو عدد کلید در مدار وجود دارد یکی برای […]