تمامی مطالب برای برچسب :پروژه کلید صوتی با avr

VIP

پروژه نمایش شدت صوت و کلید سوتی

پروژه نمایش شدت صوت و کلید سوتی

پروژه نمایش شدت صوت و کلید سوتی این پروژه از atmega8 و LCD2*16 تشکیل شده و با زبان بسکام نوشته شده است ،با استفاده از این پروژه شدت صوت اطراف از طریق یک میکروفن خازنی تقویت شده و سپس روی یک نمایشگر 2*16  نمایش داده می شود . همچنین دارای یک کلید صوتی است که […]