تمامی مطالب برای برچسب :پروژه سریال

FREE

سیستم امنیتی ساختمان با میکروکنترولر

سیستم امنیتی ساختمان با میکروکنترولر این یک سیستم امنیتی برای محافظت از ساختمان در برابر حوادث و متهاجمین می باشد که با هزینه بسیار کم  قابل ساخت است . این سیستم با استفاده از سنسور LDR وقتی متاجمی قصد ورود به ساختمان را داشته باشد  با استفاده از صدای آژیر متهاجم را می ترساند سپس […]