تمامی مطالب برای برچسب :پروژه دماسنج با سنسور ds18b20

FREE

پروژه کنترل دمای محیط در بازه مورد نظر

پروژه کنترل دمای محیط در بازه مورد نظر

پروژه کنترل دمای محیط در بازه مورد نظر این پروژه با استفاده از میکروکنترولر atmega 8 و سنسور دمای ds18b20 طراحی شده است و زبان برنامه بیسیک است . این دماسنج بسیار بسیار دقیق است و می تواند دمای محیط را در بازه مشخصی که خودمان در نظر میگیریم تنظیم کند . برای مثال ما […]