تمامی مطالب برای برچسب :پروژه الکترونیک

FREE

کارت خوان با ATMEGA16

کارت خوان با ATMEGA16 پروژه کارت خوان RFID با استفاده از ATMEGA16 و با دو زبان C و بیسیک و ساختار هر دو برنامه دقیقاً شبیه به هم است.برای راحتی کار تمام متغیر ها و توابع هم نام تعریف شده است. مطابق معمول در ابتدای برنامه نوع میکرو معرفی شده است و سپس توابع و […]