تمامی مطالب برای برچسب :نمودار

FREE

دماسنج با نمایش روی نمودار

دماسنج با نمایش روی نمودار   پروژه دماسنج با سنسور lm35 و avr  که دما را روی نمودار هم نمایش میدهد برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .