تمامی مطالب برای برچسب :نقطه آغاز الکترونیک

FREE

دانلود مقاله تعاریف مهم الکترونیک

دانلود مقاله تعاریف مهم الکترونیک

دانلود مقاله تعاریف مهم الکترونیک الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف – مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها – و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد. […]