تمامی مطالب برای برچسب :نحوه کارکرد مدار فرکانس متر

VIP

پروژه فرکانس متر دقیق با AVR

پروژه فرکانس متر دقیق با AVR

پروژه فرکانس متر دقیق با AVR این پروژه یک فرکانس متر بسیار دقیق می باشد که فرکانس 0 تا 8 مگاهرتز را اندازه گیری می کند . برای ساخت آن از یک اتمگا32 ، LCD2*16 استفاده شده است ، دارای دو سوکت دو پین می باشد که یکی از آن ها ولتاژ می باشد و […]