تمامی مطالب برای برچسب :ماشین حساب مهندسی با میکرو

FREE

پروژه ماشین حساب مهندسی

پروژه ماشین حساب مهندسی   پروژه ماشین حساب مهندسی بسیار دقیق که با avr ساخته شده و زبان ان c است برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .