تمامی مطالب برای برچسب :سفارش پروژه

FREE

دماسنج ، تاریخ و ساعت با avr

دماسنج ، تاریخ و ساعت با avr در این پروژه با استفاده از چهار سون سگمنت چهارتایی تاریخ و زمان و دما به صورت بسیار زیبا به نمایش در می آیند . برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام به ادامه مطلب بروید .