تمامی مطالب برای برچسب :ریموت 8 کاناله

FREE

آموزش ساختن ریموت کنترل 8 کاناله

آموزش ساختن ریموت کنترل 8 کاناله   در این پروژه شما ابتدا با پروتکل ارتباطی بین ریموت کنترل های مادون قرمز RC5 آشنا خواهید شد. RC5 از مدولاسیون منچستر و منچستر تفاضلی استفاده می نماید. سپس با سنسور مورد استفاده در پروؤه آشنا می شوید. سپس به بررسی و برنامه نویسی فرستنده و گیرنده 8 […]